Bursa Çocuk Üniversitesi, anaokulu anlayışına farklı bir vizyon getirmek adına yola çıkan bir kurumdur. Eğitimin en önemli ayaklarından biri anaokuludur. Genellikle en kaliteli eğitimin üniversiteler tarafından yapılması beklenir anma temeli sağlam olmayan öğrenciler için bunu gerçekleştirmek neredeyse imkansızdır. Bizler Bursa Çocuk Üniversitesi olarak bu konunun öneminin bilincindeyiz ve bu hassasiyetle yola çıktı. Hafıza kapasitesinin yüzde 70 gibi bir bölümü 6 yaşına kadar tamamlanır. Kapasiteyi arttırıcı faaliyetlerin 6 yaş altı çocuklarda sistematik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bursa Çocuk Üniversitesi tam zamanlı ve iki dilli okul öncesi eğitim veren bir kurumdur. Uyguladığımız Immersiyon Yöntemi ikinci bir dili öğrenmede, en başarılı öğrenme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Programımız erken yaş çocuk eğitiminde önde gelen ulusal ve uluslararası programların sentezinden oluşmakta ve Anaokulumuzda her çocuğun bireysel potansiyeli dikkate alınıp, çocuklarımızın ilgi alanlarını ve güçlü yanlarını keşfetmek çalışmalarımızın esas noktasını oluşturmaktadır.

Anaokulumuzda çocuklarımıza değerler eğitimi vermek, bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek önemli amaçlarımızdandır. Kendine saygı ve özgüven gelişimini destekleyici, özenle yapılandırılmış bir ortamda keşfederek öğrenme ve araştırma yapmaları sağlanmaktadır.

Çocuklarımızın nitelikli eğitim öğretim geliştirerek uygar dünyanın aktif bireyleri olmalarını hedefleyen anaokulumuzda bir İngilizce bir Türkçe dil kullanan sınıf öğretmenleri gün boyu çocuklarımızla birlikte olup iki dil ile çalışmayı, sınıfın doğal bir parçası haline getirmektedir.

Ayrıca uzman eğitimcilerimiz dil öğreniminin yanında çocukları, o ülkenin kültürü hakkında da bilgilendirmekte ve sadece bu uzmanlar çocuklarla ikinci dili (İngilizce) konuşmaktadır.

Vizyonumuz

Meraklı, sorunlara çözüm getiren, girişken, yüksek donanımlı, üretken, öğrenmeyi seven, sorgulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde, üstün nitelikli bireyleri yetiştiren bir kurum olmak.

Misyonumuz

En gelişmiş öğretim yöntemleriyle teknoloji destekli, yabancı dil ağırlıklı, sorgulayan ve çözüm üretebilen, Atatürk ilke ve düşüncelerini özümseyen, etik değerler eğitimine önem veren, sosyal ve akademik anlamda kendisi ve çevresi ile barışık, özgüveni yüksek aktif bireyler yetiştirmektir.